Kontakt

Eurowax sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 71
80-557 Gdańsk

tel. +48 58 342 13 01/02
fax +48 58 342 13 03
e-mail info@eurowax.com.pl